ET VERK FRA KUNSTAKADEMIET VED NTNU – «ROM»

Randi Nygård (28) arbeider med speglingar i ulike lag i fotografi, video og interaktive installasjonar.

Ho er oppteken av vår oppfatning av verda og menneska rundt oss. All sansing består av møter, ting blir skilte frå kvarandre ved å framstå som like eller ulike. Videoane og installasjonane inneheld ofte speglingar eller transparente lag av bilete, som gjer at ting delvis smeltar saman. I denne samansmeltinga kan menneske eller rom av og til bli vanskelege å skilje frå kvarandre, og kanskje kan nye møte eller oppfatningar oppstå.

Nygård har deltatt på fleire utstillingar i inn- og utland, mellom anna på Trønderlagsutstillinga. Nyleg tok ho mastergraden ved Kunstakademiet i Trondheim.