ET VERK FRA KUNSTAKADEMIET VED NTNU – «VIAN WHITE – 2003»

Jason Havneraas liker å portrettere med kamera. Menneskene han fotograferer, er ofte blant samfunnets marginaliserte, slike som vanligvis bare framstilles som hva de er, ikke hvemde er. Havneraas forsøker å vise personen bak stereotypien.

– Jeg forsøker å lage portretter vi kan forholde oss til, uten å ty til fordommene rundt hvilken type person de er, forteller han. Havneraas har tatt bachelor-graden i fotografi ved The University of Plymouth i England, og går nå første året på mastergradsstudiet ved Kunstakademiet, NTNU.

Han har stilt ut fotografier ved blant annet The Hirschl Gallery i London og i Trondheim Kunstforening.