Et verk fra kunstakademiet ved NTNU – “Tunnelen”

Randi Nygård (27) er opptatt av mennesker som beveger seg i det offentlige – av møtepunktet mellom biler, mennesker, oppfatninger og rom.

– Jeg er fascinert av ulike lag av bilder som legger seg oppå hverandre i ulike rytmer, forteller hun. Videoene hennes er ikke en fortelling, men utfordrer synsinntrykket vi har av omgivelsene og menneskene rundt oss. De viser ofte en visuell uendelig prosess i byen eller mellom mennesker. De inneholder ofte speilinger eller transparente lag av bilder, som gjør at ting delvis smelter sammen, går fra hverandre og sammen igjen. Derfor kan mennesker og arkitektur av og til bli vanskelig å skille fra hverandre.

Nygård går siste året på masterstudiet ved Kunstakademiet og har nylig laget videoen «Tunnelen ». Den viser en virkelighet som oppstår hvis en betrakter en del av byen fra en bestemt vinkel: speilingen i en gangtunnel, i utstillingsvinduer og i bussrutene som flyter forbi.

«Tunnelen» er blitt vist på en internasjonal utstilling på CCB i Barcelona i sommer, og senhøstes vises den på videofestivalen LOOP 05 i samme by. Den skal også vises på galleri Blunk i Trondheim i høst. Videoen varer i 4:45 minutter og er i farger med lyd.