Psykologi


Laste ikon
LASTER INNHOLD

I Hannibals hode

Iskald, hard og følelsesløs. Slik er psykopaten – tror vi. Inntil vi ser bak masken.

Gemini.no logo

Små barn, store problemer

Sju prosent av norske førskolebarn har psykiske lidelser. Det er langt færre enn i USA – men likevel viktig å gripe fatt i tidlig.

trist tennåring
KORTNYTT

Jenter stresser

Tenåringsjenter er mer stresset, angstfylte og deprimerte enn tenåringsgutter. Det […]

Lærevansker sitter i øyet

Problemer med matematikken? Kanskje også med skrift – og med motorikken attpåtil? Forklaringen kan være at ikke alle celler i øyenene dine virker slik de skal.

Mødre mindre spiseforstyrret

Å føde barn reduserer spiseproblemer, viser ny studie. Mindre alkoholbruk og impulsivitet ser ut til å spille en heldig rolle.

Gemini.no logo

Rike verstinger er minst bekymret

Jo større velstand og jo større CO2-utslipp et land har, jo mindre bekymrer befolkningen seg for den globale oppvarmingen. Norge er et slikt land.

Gemini.no logo

Mors fravær kan gi stress

Mannspanelet og politikere vil gi mer av fødselspermisjonen til far. NTNU-forsker Turid Suzanne Berg-Nielsen mener at mors fravær kan ha potensielle skadevirkninger på barna.

Gemini.no logo

Vold avler sykdommer

Jo flere voldsepisoder kvinner blir utsatt for, jo flere fysiske sykdommer får de senere. Det skjer uten at sykdommene har noen åpenbar medisinsk sammenheng med voldsepisodene.

Skremmes til å redde klimaet?

Kan vi skremmes til å ta vare på klimaet? – Det er mulig, men forutsetter at man unngår moralisering, sier psykolog og risikoforsker Torbjørn Rundmo ved NTNU.

Gemini.no logo

Følelsenes forbannelse

Under fernissen er vi både superegoister og fremmedhatere. Kanskje like lurt å erkjenne disse følelsene hvis vi vil løse menneskehetens problemer.