trist tennåring

Hjelp etter selvskading

Undersøkelser tyder på at opptil ti prosent av norske ungdommer skader seg selv med vilje, og det ser ut til at omfanget øker. En god nyhet oppi dette er imidlertid at flere av selvskaderne ber om – og får – hjelp.

Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning og NTNU har gransket to spørreundersøkelser som ble foretatt i 1994 og i 2002, og funnet ut at andelen selvskadere som på en eller annen måte hadde fått hjelp, økte fra 51 prosent i 1994 til 60 prosent i 2002. Hver fjerde hadde fått hjelp av helsevesenet, nesten halvparten av familie eller venner, og de resterende gjennom andre kanaler.