bøker

Dyslektisk forsvar

Unge dyslektikere utvikler forsvarsmekanismer som hindrer dem i å lære. De møter så mange nederlag at de mister troen på seg selv. Motivasjonen for å lære forsvinner, og det viktigste blir å bevare selvoppfatningen. Føler de at den er truet, går de i forsvar. Og de gjør det til en kunst å unngå truende situasjoner. Da blir det lite fokus på læring.

Dette går fram av Aina Sætres doktorarbeid ved NTNU. Sætre understreker nødvendigheten av å ta denne kunnskapen med inn i undervisningen av dyslektikere.