Foto: Nils Heldal/photos.com

Med psykologen i veska

Slå på nettbrettet, skjenk deg en kopp kaffe og si hei til psykologen i stua.

– Jeg synes det er på tide at psykologer tar i bruk digitale verktøy for å få eksperthjelpen ut til folk som bor langt unna de store byene, sier Patrick Vogel.

Han er professor i psykologi ved NTNU, og har tidligere behandlet alvorlig syke angstpasienter gjennom videokonferanser og mobilsamtaler.

Nå vil Vogel gå et skritt videre, og bruke iPad for å kurere angst.

Eksperten hjem til deg

For folk som bor utenfor allfarvei, kan veien til hjelp bli en utmattende maraton: Stå opp grytidlig, skrape bilen fri for snø og is, og måke innkjørselen. To timer i bil, deretter en times flyreise til nærmeste by hvor det finnes en psykolog. Som har tid til deg i 45 minutter. Buss tilbake til flyplassen, og nok en liten time på flyet. Så må bilen på nytt skrapes for snø og is. Og vel hjemme etter to timers biltur må innkjørselen måkes på nytt.

Med på reisen er også tvangstankene om å dø av aids fordi mange ukjente hadde tatt på dørhåndtaket på flyplassen. Sterk hjertebank. Svettetokter. Kroppen i helspenn. Seksten turer til toalettet for å skrubbe hendene i glohett vann.

Eller:

Slå på iPad-en, skjenk deg en kopp kaffe og si hei til psykologen i stua.

– Jeg har fått mange telefoner fra folk som bor i distriktene, og som er fortvilte over at de ikke kan få hjelp. Folk blir sykere av å stå lenge på venteliste, og vi må erkjenne at ikke alle bor i nærheten av den ekspertisen de trenger for å bli friske. Dagens løsning for dem som ikke klarer å reise for å få hjelp, er telefonen. Men den menneskelige evnen til empati og innlevelse er tusen ganger bedre gjennom et levende bilde, sier Vogel.

Frisk etter fjorten år med angst

Vogel har tidligere gjennomført en pilotstudie. Han ville undersøke om angstpasienter med tvangshandlinger hadde like bra helbredelsesprognose ved behandling gjennom video og mobil som på et terapikontor.

Seks pasienter fra ventelista på Aker Sykehus fikk seks møter på video, og ni samtaler på mobil. Videokonferansene ble gjennomført på sykehuset. Det er første gang i Norge at psykiatriske pasienter har fått terapi på denne måten.

Etter tre måneder var fire av pasientene helt friske. Etter seks måneder var fortsatt tre helt friske. En av dem var en kvinne som hadde hatt sterk angst og tvangstanker i fjorten år uten å bli bra. En mann hadde hatt tvangstanker i årevis, men ikke villet la seg behandle.

Vil bruke Facetime

Disse oppsiktsvekkende gode resultatene ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Anxiety Disorders.

– Behandlingsresultatene i pilotstudien er på linje med det beste i verden fra vanlig ansikt-til-ansikt-terapi, sier Vogel. Han skal derfor utvide studien til å omfatte 30 pasienter, og forhåpentligvis bruke iPad. Der finnes det et program som heter Facetime, en slags Skype som gjør at psykologen ser pasienten på sin Ipad, mens pasienten ser psykologen. Men det er strenge regler for å utføre terapi over internett. Sikkerheten må undersøkes, og det må også godkjennes av den regionale etiske komiteen for forskning.

– Vi har derfor inne en søknad hos Norsk senter for telemedisin for å se hvordan dette skal løses teknisk, sier Vogel.

Vise det «farlige»

Vogel bruker eksponeringsterapi for å kurere angst.

– Hvis pasienten har angst for å bli syk av basiller, må han utsette seg for basiller og oppleve at han ikke blir gal selv om han får noe skittent på hånda. Han må lære at tankene i seg selv ikke er farlige, og at det han er redd for, ikke skjer. All eksponering foregår gradvis. Når en pasient med angst for basiller klarer å bruke et offentlig toalett uten overdrevne vaskeritualer, da er han kurert, sier Vogel.

I tillegg til å være i stand til å hjelpe flere, ser Vogel en ytterligere fordel med terapi over Ipad.

– Da kan pasienten gå rundt i sine vante omgivelser, og vise meg hva han er redd for. Så kan jeg hjelpe ham der og da.