«Heroinsk» personlighet

Heroinavhengige har andre personlighetstrekk enn dem som ikke er avhengige. Det viser en studie utført ved Psykologisk institutt, NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter.

Stoffavhengige er mindre emosjonelt stabile, mindre strukturerte og mindre utadvendte. Forskjellene i personlighetstrekk kan være en del av årsaken til stoffavhengigheten. Uavhengig av hva dette skyldes, bør dette bli tatt hensyn til, mener forskerne.