Mange unge til psykolog

3 prosent av alle unge voksne i Norge har fått profesjonell hjelp mot psykiske vansker, mens 36 prosent mener de ville hatt bruk for slik hjelp. Det går fram av en nasjonal undersøkelse utført av psykologer ved NTNU.

Depresjon og angst er det vanligste grunnene til å søke profesjonell hjelp. Deretter følger dårlig selvbilde, identitetsproblemer, traumer og problemer knyttet til aggresjoner, relasjoner eller rusmidler. Ingen forskningsfunn tyder på at unge har flere psykiske plager nå enn for 10–20 år siden. Forskerne antar at terskelen for å søke hjelp har blitt lavere.