traume

KORTNYTT

Fluor og psykose

Psykotiske forstyrrelser forekommer usedvanlig ofte blant østafrikanske immigranter i Norge. […]