trist tennåring

Jenter stresser

Tenåringsjenter er mer stresset, angstfylte og deprimerte enn tenåringsgutter. Det viser forskning utført ved Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. De opplever mer stress på skole, blant venner, i hjemmet og med hensyn til økende voksenansvar. Både stressnivå og lettere symptomer på depresjon og angst øker hos jenter fra de er 13 år og opp til 15–16 år. På samme tid går selvfølelsen ned.

Deretter synker angst og stresskurven noe fram til 17–18-årsalderen, mens depresjonskurven stiger. Gutter viser noen av de samme tendensene, men ikke i like stor grad. De rapporterer høyere selvfølelse, noe som kan gjøre ungdomstida lettere å takle.