Jenter vanskeligst å hjelpe

To tredeler av barn med atferdsvansker blir kvitt problemene med behandlingsprogrammet «De utrolige årene». Den siste tredelen trenger ytterligere tiltak. I denne gruppa finner vi barn som vokser opp med én forelder, barn som har kontakt med barnevernet – og jenter generelt. Kunnskapen gjør det mulig på forhånd å plukke ut dem som kan trenge ekstra oppfølging, sier førsteamanuensis May Britt Drugli ved NTNU. Studien er utført ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Trondheim og Tromsø.

«De utrolige årene» er rettet inn mot aldersgruppen fire til åtte år. Behandlingen involverer både voksne og barn. Den lærer foreldre å ta i bruk nye måter å takle problemene på.