Kjønn


Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Kvinnenerden kommer!

Massemedienes fokusering på data som en “nerde-greie” holder kvinner borte fra datafag. Kvinnenerden er ikke som andre nerder.

Gemini.no logo

Sex i ulendt terreng

Finnes det noe slikt som en naturgitt legning? Eller driver vi bare og orienterer oss i et vekslende seksuelt landskap?

Gemini.no logo

Unge menn etses oftest

Uvørne unge menn søler med batterisyre og silosyre, og skader øynene tre ganger så ofte som sine jevngamle medsøstre. Men også kvinner slurver med sikkerheten.

Gemini.no logo

Fri nettdebatt – ikke for pyser

Debatter på Internett kan noen ganger være nesten krigerske i formen. Derfor velger mange å være bare tilhørere. De som kritiserer den aggressive tonen, får gjerne beskjed om at de er litt “tantete”.

Gemini.no logo

Menn + maskiner = fortsatt sant

Teknologien tilhører den mest faktapregete delen av vitenskapen. Så skulle den vel være temmelig kjønnsnøytral? Men nei: Teknologi og kjønn henger tett sammen. Det mener i hvert fall NTNU-professor Merete Lie.