Kvinnenerden kommer!

Massemedienes fokusering på data som en “nerde-greie” holder kvinner borte fra datafag. Kvinnenerden er ikke som andre nerder.

tmpRZnmRx_NoneHvis DVD-Jon er kongenerden, hvem er da dronningnerden? Ingen, og det er et stort problem, skal vi tro doktorgradsarbeidet til Vivian Anette Lagesen ved NTNU.

Glem nerden

Forbilder av eget kjønn har stor betydning for kvinner som vurderer å søke uvanlige utdannelser, sier Vivian Anette Lagesen, som nylig holdt sin doktorgradsdisputas ved NTNU.

– Derfor er det viktig å glemme nerden, sider Lagesen.

Bakgrunnen for arbeidet har vært den lave kvinneandelen innenfor høyere datautdanning. Hun har blant annet sett på hvordan kjønnsforståelser påvirker hvordan vi ser på datafag og teknologi, og hvordan dette igjen påvirker unge kvinners tanker og valg.

DVD-Johanna

– Ting settes ofte på spissen i media, sier Lagesen.

– Et eksempel er mobilbruk: Kvinner taster, mens menn snakker. Dette blir forklart med kjønnsforskjeller.

Problemet blir da: hva er årsak og hva er virkning? Er det biologiske årsaker til forskjellig mobilbruk? Eller er det medias konstatering av sammenhengen mellom teknologi og kjønn som skaper virkeligheten?

– Dessuten er det ikke alltid statistisk grunnlag for å hevde kjønnsforskjeller, mener Lagesen.

Her har også forskere et ansvar for å være bevist på hva de formidler, ifølge forskeren.

Med Internettets inntog på 1990-tallet, kom hackeren. Han er en annen maskulin stereotyp, en ofte ond fetter av nerden. Eller teknologiens Robin Hood, a la DVD-Jon. Uansett, dette er mannlige stereotyper som ikke har kvinnelige motstykker, forklarer Lagesen.

Vi trenger også en DVD-Johanna.

Massemedia liker nerder

Massemedienes utbredte kobling mellom nerder og datateknologi er et problem, skal man tro Lagesen. Massemedia liker å koble interesse for teknologi til unge menn, som tilbringer i overkant mange timer på gutterommet foran dataskjermen.

– Dette er et velkjent bilde blant leserne. Denne stereotypen er ikke nødvendigvis sann, mener Lagesen.

Den har imidlertid gjenkjennelse, og det blir den viktigste egenskapen når media skal formidle datateknologi som kanskje er vanskelig å forstå for de uinnvidde (inklusive journalister).

Konsekvensen er dessverre at det plantes en forestilling om at teknologi og data ikke er for jenter, ifølge forskeren.

Kvinnenerden?

– Først og fremst vil jeg ikke kalle henne “kvinnenerd”. Kvinnene jeg har intervjuet i min undersøkelse, har vært meget velkvalifiserte, siden datafagene ved NTNU generelt er vanskelig å komme inn på. De er ikke nødvendigvis primært datainteresserte, men opptatt av matematikk, naturfag og teknologi.

– De var også gjennomgående karrierebevisste, de hadde klare hensikter og mål ved å begynne på datastudiet. Intervjuene fant sted opp imot dot.com-krasjet, da etterspørselen etter datakompetanse var meget stor.

– Og, kvinnene tok ikke med seg spesielle antatte “kvinnelige” verdier inn i studiet, som en ensidig interesse for kommunikasjon, mennesker og sosiale aspekter.

Generelt sett, kan vi si at unge, kvinnelige datastudenter langt fra har hva man kan kalle nerdeegenskaper, sier Lagesen.

Les mer…

Satsingsområdet IKT ved NTNU