Håndtrykk

Hjelp på karrierevei

Fem kvinnelige førsteamanuenser ved NTNU får en halv million kroner i stipend som hjelp på karriereveien. Målet er at de skal bli professorer.

Hvert stipend er på 100 000 kroner og skal være et løft for kvinner som aspirerer til en professorstilling. Stipendet brukes for å gi kvinnene anledning til å yte ekstra innsats på områder som det legges vekt

på når man vurderer hvem som skal få opprykk til professor.

Det gjelder for eksempel forskningsresultater og publisering av vitenskapelige arbeider.

Det er syvende gang at NTNU tildeler kvalifiseringsstipendier.

I løpet av perioden har 42 kvinner nytt godt av ordningen. 20 av disse har blitt professorer.