Menn + maskiner = fortsatt sant

Teknologien tilhører den mest faktapregete delen av vitenskapen. Så skulle den vel være temmelig kjønnsnøytral? Men nei: Teknologi og kjønn henger tett sammen. Det mener i hvert fall NTNU-professor Merete Lie.

Teknologisk kunnskap har alltid gitt tilgang til maktposisjoner i yrkeslivet. Historisk sett er koplingen mellom teknologi og maskulinitet knyttet til utviklingen av våpenteknologi og produksjonsteknologi.

– Men det er interessant å se om overgangen fra mekanisk teknologi til informasjonsteknologi fører denne koplingen videre, og på hvilken måte, sier Merete Lie som er professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Statistikker med hull

I statistikk over hvem som har tilgang på Internett og hvor mye tid folk bruker på nettet, kommer det oftest fram resultater om hvem som bruker Internett som informasjonskanal. Det spørres sjeldnere om bruk av e-post og “chatting”.

1031665633.04.jpgNone.mediumJenter og kvinner bruker i større grad IKT til kommunikasjon, og i mindre grad til å hente informasjon. Jenter spiller også sjeldnere dataspill enn guttene gjør. Dermed havner de også ofte utenfor statistikken, ifølge Lie.

E-post ingen status

I neste omgang tolkes disse bruksmønstrene ut fra hva som regnes som mest avansert og mest lærerik bruk av mediet.

– Kvinners bruk tolkes ofte som privat, slik som e-post og “chatting”. Mens deltakelse i diskusjonsgrupper, som menn stort sett dominerer, gir status som deltakelse i det offentlige rom, sier Merete Lie.

Innebygd kultur

Lie har som utgangspunkt at teknologi er kultur, og at kulturen er innebygd i de tekniske produktene. Det betyr også at teknologien alltid kunne ha vært annerledes.

1031663346.21.jpgNone.medium

– Mediene forteller oss hva teknologi er, hvorfor den er viktig og hva den er viktig for. Markedsføringen av produktene gir sine fortellinger om det samme. Dessuten former brukerne av teknologien den etter egne behov og i forhold til sin livsstil. I disse prosessene er kjønn og makt viktige elementer, sier hun.

Ovnen som skiftet kjønn

Hun viser til en engelsk studie som sier at mikrobølgeovnen faktisk har skiftet kjønn.

I utgangspunktet var brukerne av mikrobølgeovnen framstilt som personer med interesse for ny teknologi, men ikke for finere matlaging. Men da produktet mistet nyhetens interesse, dreide markedsføringen bort fra unge menn og forbrukere av hurtigmat. Målgruppen ble familier med en husmor som matprodusent. Da havnet mikrobølgeovnen sammen med vaskemaskiner og komfyrer, og fikk et betjeningspanel med enkle ikoner.

Slik gikk den fra å være maskulin til å bli feminin.

Ordets makt

Makten ligger i selve definisjonen og avgrensningen av teknologibegrepet. Redskaper som brukes til husarbeid, søm og andre typiske kvinneoppgaver, har i dag innebygde mikroprosessorer og styres fra kontrollpanel. Men de omtales ikke som teknologi for det.

– Man defineres som en kompetent bruker av teknologi hvis man kan bruke en datamaskin, men ikke som bruker av en vaskemaskin og støvsuger, poengterer Lie, og mener dette viser at maskulinitet er sammenvevd med teknologi på mange nivåer.