NYE BØKER: Teknologi og kjønn

Merete Lie (red): «He, She and IT – Revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society», Gyldendal Akademisk.

Oppfatninger om kjønn og teknologi må revurderes i informasjonssamfunnets tid. Det mener de ni forskerne bak boka He, She and IT – Revisited. Her er mannens og kvinnens forhold til teknologi oppe til diskusjon. Stadig nye forestillinger om kjønn og teknologi oppstår og bidrar til at mange fortsatt tror at data er en gutte-greie. Men forskerne forteller om jenter som bruker informasjonsteknologi med stor entusiasme.

Et annet tema er i boka er hvordan offentlig politikk har forsøkt å inkludere kvinner i informasjonssamfunnet.

Lie er professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.