LIKESTILLINGSPRIS TIL MANN

Dekanus David G. Nicholson (bilde) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) er tildelt Likestillingsprisen 2004 ved NTNU.

Det er første gang en mann har fått denne prisen. Nicholson har gitt alle kvinnelige førsteamanuenser ved NT-fakultetet et eget kvalifiseringsstipend. Dette kan kvinnene bruke til å kjøpe seg fri fra undervisning, slik at de får tid til å forske mer, og på sikt oppnå professorkompetanse. NT-fakultetet har også revidert reglene for friår. Vitenskapelig ansatte som har omsorg for barn, kan nå samle opptil tre ganger seks måneders forskningstermin på til sammen halvannet år. Dette er en økning på seks måneder. Likestillingsprisen har blitt delt ut fem ganger tidligere; til to kvinner, et fakultet, et institutt og et fagmiljø.