St. Olav til eks-rektor

Eivind Hiis Hauge, NTNUs forrige rektor, er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Æren skyldes hans solide arbeidsinnsats både innenfor sitt fagfelt (teoretisk fysikk) og på det universitetspolitiske og universitetsadministrative området. Ordensrådet har også lagt vekt på Hauges innsats som rådsmedlem i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.