Bygg og anlegg


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Jakter på det perfekte veisalt

Hver vinter brukes det 1,6 milliarder kroner på å drifte norske vinterveier. Det vil forskere gjøre noe med – av flere grunner.

Ønsker stikkprøver av tak i uværs-Norge

De fleste takskadene under nyttårsorkanen i 1992 oppsto fordi “regelboka” ikke var fulgt. Nå bør rikets tilstand på dette feltet sjekkes igjen, mener forsker.

Gamle gruver kan gi tunnel-trøbbel

Forskere fra SINTEF Byggforsk har kartlagt området rundt Norcems gamle gruver i Brevik i Telemark. Det skal sikre at byggingen av tunell på nye E18 ikke ender ukontrollert i en gruve.

Oljerør melder fra om helsa si

Nylig ble oljerør fullpakket av elektronikk, testet i havet utenfor Orkanger havn. Rørene er de første i verden som kan melde fra om tilstanden sin inn til land.

Steng vannet på hytta etter høstferien

I 2012 utbetalte forsikringsselskapene 150 millioner kroner i vannskade-erstatninger for norske hytter. Etter første halvår i år har disse skade-erstatningene allerede passert 123 millioner kroner.

Mann med med blå skjermlue/caps ser inn i kjøledisk på Rema-butikk

Energibesparende butikk

Denne dagligvarebutikken er ikke dagligdags. Forskere mener den vil trenge 30 prosent mindre energi enn andre norske kolonialer.

Verktøy med supersyn

De er verdensledende på lange, slanke verktøy som skaper avanserte flydeler og oljeventiler offshore. Nå skal bedriften inn med sensorer på redskapene. Målet er å hindre at verdifulle materialemner går tapt.

Etterlyser brannvarslere i tunneler

Ny tunellbrann i Sør-Trøndelag aktualiserer forskernes budskap om at systemer for tidlig brannpåvisning/stengning bør stå høyt på tiltakslista når veitunneler skal brannsikres.

Gigantisk lager under Singapore

Med norsk hjelp bygger nå Singapore et undersjøisk lager som skal romme millioner av fat med oljeprodukter. Og det er bare starten.

Stabiliserer skråninga med geotekstiler

Opprydding etter ustabile jord- og vannmasser på avveie koster samfunnet store summer hvert år. Lette materialer som kan blåses på plass er en billig og rask løsning når områder må sikres.

Vindmøller på taket

At du som huseier kan sørge for din egen fornybare strøm, er en besnærende tanke.

Gulvet som hindrer skade

Et støtdempende gulvbelegg skal gjøre livet som sykehjemsbeboer tryggere. Statistisk sett vil det halvere antallet bruddskader.

Gemini.no logo

Kildesortert vann

Vann – og særlig rent vann – er mange steder et knapphetsgode. Gjenbruk kan løse mange problemer. Vi trenger ikke bruke drikkevann til å skylle ned i do.