Litt lim har stor miljøeffekt

Lim brukes i mange treprodukter. Framstillingen av lim begynner med råolje eller naturgass som videreforedles til mellomprodukter, som igjen blir til de råvarene som brukes i lim. Dette er ressurskrevende prosesser.

Selv om limet utgjør kun 1–2 vektprosent av limtreet og 10–12 vektprosent av sponplaten, utgjør energibruken ved produksjonen av limet nesten 10 prosent av den totale energibruken ved framstilling av limtre og 30 prosent av den totale energibruken ved framstilling av sponplate. Det viser en rapport fra SINTEF Byggforsk.