Fordi løsningen er så rask, egner den seg også godt når man må gjøre grunnarbeid i byområder, hvor det for eksempel er problematisk å stenge av trafikken i lange perioder.

Stabiliserer skråninga med geotekstiler

Opprydding etter ustabile jord- og vannmasser på avveie koster samfunnet store summer hvert år. Lette materialer som kan blåses på plass er en billig og rask løsning når områder må sikres.

Fakta om geotekstiler:

  • Syntetiske duker, eller produsert ved veving, strikking eller ekstrudering
  • Brukes som separasjon, filter, armering, drenering mm.
  • Legges ofte som separasjon og filter i vegbygging (fiberduk)
  • Har svært mange og varierte anvendelsesområder inn bygg, anlegg og miljøprosjekt
I bratt og vanskelig terreng er det utfordrende å drive med bygging og utbedringer. De samme problemene finnes også i urbane strøk der kjøretøy ikke kommer til området.

Forskere har utviklet en ny metode for å stabilisere områder med dårlige grunnforhold. Konseptet går ut på å blåse lecakuler inn i enorme “pølseskinn” av geotekstiler.

–Vi har utviklet en løsning der materialet rett og slett kan blåses på plass, noe som gjør det mulig å komme til på steder hvor det er trangt, hvor man mangler anleggsvei, og der eksisterende veier eller jernbaneskinner har rast ut, for å nevne noe, sier forskningsdirektør Arnstein Watn i SINTEF.  Se video:

https://www.youtube.com/watch?v=vy0XSZyN09k

Avanserte “geomaterialer” gjør det mulig

Geotekstiler er duker eller nett, vevd eller strikket, basert på polymere materialer som kan brukes som jordforsterking. Disse stables i høyden og danner en lett vegg – som en slags forskaling. Veggen armeres så fast til massen på innsiden med kroker og et “anker-system” som også er laget av geotekstiler. Løsningen sparer både tid og areal fordi den ikke krever anleggsvei
Les også: Vever nytt landskap på Svalbard 

Resultatet blir en lett og stabil vegg som takler skråninger opp til 90 grader, og som i tillegg kan skjules med ulike fronter, som torv, klatreplanter eller forskjellige typer fasadeplater – alt etter behov og ønske.

Når veggen er på plass, fylles også baksiden med lettklinker som enten kan blåses inn, eller fylles inn med konvensjonelt anleggsutstyr.

–Det som gjør metoden så unik er at den både er drenerende, lett, sterk og stabil i tillegg til at den er enkel å få på plass, sier Watn.

Allerede testet i felt

Det er SINTEF som har hatt ansvaret for å utvikle den tekniske løsningen og byggemetoden som benyttes. Så langt er metoden testet på to ulike steder. I fabrikkområdet til Saint-Gobain Weber i Fredrikstad ble det først bygget en fylling med en 2,5 m høy pilotvegg for å prøve ut prinsippløsningen og byggemetoden. Senere er det bygget en forsøksvegg på nesten fem meter på Webers fabrikkområde i Rælingen, hvor erosjon og overflateglidninger i skråningen skapte problemer for driften ved anlegget.

–Feltforsøkene har gitt oss svært gode erfaringer, både i forhold til utvikling av selve produktet og til byggemetoden. I tillegg har vi fått ett demonstrasjonsanlegg hvor interesserte kan se på løsningen og ulike typer frontkledning, sier Arnstein Watn.

–Primært er løsningen laget for å kunne bygge vertikale konstruksjoner uten å ta i bruk store, tunge maskiner, supplerer Oddvar Hyrve i Sain-Gobain Weber.

Prosjektet er et Eureka-prosjekt finansiert gjennom Fransk – Norsk Stiftelse i Norge og OSEO i Frankrike. Deltakere i tillegg til SINTEF og Saint-Gobain Weber som produserer lettklinker, er den franske geotekstil-produsenten Texinov, samt det franske universitetet CNAM.

Fakta om lettklinker/Leca®kuler:

  • Lette aggregater produsert av ekspandert leire. Blir et lett, drenerende og isolerende materiale med mange ulike anvendelser
  • Leca® blokk er den mest kjente anvendelse
  • Løse lettklinker benyttes til frostisolasjon, drenering og lette fyllinger