Nye tunneller kan i verste fall treffe på gamle gruveganger. Derfor har SINTEF kartlagt deler av nye E18. Illustrasjonsfoto: SINTEF

Gamle gruver kan gi tunnel-trøbbel

  • Av
    Publisert 20.11.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Forskere fra SINTEF Byggforsk har kartlagt området rundt Norcems gamle gruver i Brevik i Telemark. Det skal sikre at byggingen av tunell på nye E18 ikke ender ukontrollert i en gruve.

Kartet viser ny E18 gjennom Porsgrunn  med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. ill.: Ragnar Grøsfjeld.

Kartet viser ny E18 gjennom Porsgrunn med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. ill.: Ragnar Grøsfjeld.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Statens Vegvesen prissette og utrede ulike traséalternativer for ny E18. Blant annet vil en vurdere om det er mulig å redusere veistrekningen med seks kilometer gjennom å bygge bru over Eidangerfjorden.
Veistrekningen med planlagt ny E18 er på 13 mil og går mellom Grimstad og Langangen i Telemark fylke. Det er et betydelig veiprosjekt med krav om fire felts vei som skal tåle en fart på 100 km i timen.

De to mest aktuelle brualternativene vil ha brutårnene på landsiden som vender mot Brevik, og her er fjellet så perforert av gruver, at vegvesenet har bedt SINTEF se på mulighetene til å anlegge ny trasé.

 
Vanvittig mange gruver

Norcem har drevet gruvedrift i området i lang tid, og det finnes lite eller ingen informasjon om de eldre delene av gruva hvor det ikke lenger er drift. Her er det også knyttet stor usikkerhet til stabiliteten, og områdene er derfor avstengt i dag.

–Oppgaven vår har vært å gå gjennom gammelt kartmateriale som har vært stuet bort i skuffer og skap, og finne ut hvor en planlagt ny E18 kan komme i kontakt med Norcems gruver, forteller Torun Rise i SINTEF Byggforsk.

Muligheter og begrensninger

Basert på kartene og befaring både i terrenget og i deler av gruva, vil forskerne vurdere muligheter og begrensninger knyttet til ny E18 gjennom dette området.

Torun Rise og Ida Soon Brøther Bergh på SINTEF Byggforsk har kartlagt Norcems område med gruver utenfor Brevik. Foto: Porsgrunns Dagblad.

Torun Rise og Ida Soon Brøther Bergh på SINTEF Byggforsk har kartlagt Norcems område med gruver utenfor Brevik. Foto: Porsgrunns Dagblad.

I de tilfellene det er for lite overdekning til tunell, må det vurderes om man i stedet for tunell, kan legge veien i kulvert.

–Dersom det ikke er mulig å få nok bergoverdekning mellom gruverom og planlagt tunell, kan det sprenges bort et søkk med fjell for så å fylle igjen med steinmasser når kulverten er støpt, sier Rise.

Fredag 15. november ble rapporten levert til Statens vegvesen. Ragnar Grøsfjeld ved Plan og prosjekteringsseksjonen i Telemark sier at det er avgjørende å få kartlagt området.
– Konklusjoner fra rapporten vil nå inngå i planprogrammet – som en del av konsekvensutredningen for alternativene rundt E18. I løpet av 2014 vil vi forhåpentligvis ha et bedre grunnlag for å avgjøre hvilken linje som vil være den beste, sier han.