De to byggene kan produsere over 200 000 kWh årlig ved hjelp av solceller på taket og på parkeringshuset. Ill: Snøhetta/MIR

Europa-premiere med null utslipp

 • Av
  Publisert 22.04.14
  Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Seks kontorbygg ble satt opp i Sandvika i Bærum rundt 1980. Nå er to av disse rehabilitert og utgjør de første nullutslippsbyggene i sitt slag i Nord-Europa.

Powerhouse Kjørbo er navnet på prosjektet der det har blitt jobbet med å få energibruk og utslipp fra materialer ned til et minimum, og et bygg som skal være selvforsynt med energi. Løsningene er solceller (elektrisitet) kombinert med grunnvarmepumpe (varme). De to byggene kan produsere over 200 000 kWh årlig ved hjelp av solceller på taket og på parkeringshuset. –Dette er et nullutslippsbygg innenfor de definisjonene vi har utarbeidet, opplyser Birgit Risholt ved SINTEF Byggforsk

– Ikke noe high-tech?

– Heller en kombinasjon av avansert teknologi og passive løsninger som gjør at det fungerer godt. Bygget har for eksempel et svært lavt energibehov på grunn av god isolasjon og delvis naturlige ventilasjonsløsninger. Trappeoppgangene brukes til å lede store volum av ventilasjonsluft mellom etasjene, og termisk masse i konstruksjonen utnyttes for å redusere kjølebehovet om sommeren. I tillegg kjøres varmen ned i grunnen om sommeren. Dette skjer via borehullene til grunn-varmepumpa. Her lagres varmen og kan utnyttes til oppvarming utover høsten.

Kontorbygget i Sandvika er kledt med tre som er brent. Dette er gunstig med tanke på byggets totale utslipp og livsløp. Foto: Snøhetta/MIR.

Kontorbygget i Sandvika er kledt med tre som er brent. Dette er gunstig med tanke på byggets totale utslipp og livsløp. Foto: Snøhetta/MIR.

Det første av flere pilotbygg

Helt siden 2009 har 22 norske industripartnere og forskere fra NTNU og SINTEF arbeidet sammen om løsninger som skal kunne gi bygg med nullutslipp av klimagasser.  – Arbeidet har foregått innenfor rammene av ZEB-senteret (Zero Emission Buildings) som er ett av elleve forskningssenter for fornybar energi.

Det er forsket på nye løsninger, alt fra nye materialer og nye teknologiske løsninger- til brukeratferd, og i løpet av 2014 vil flere pilotbygg stå ferdige i Norge. Først ute er bygget i Sandvika.

Alle aktører samarbeider

Risholt forteller at det særegne med ZEB pilot-prosjektene er hvordan prosjekteringsprosessen blir kjørt. Arbeidsformen er workshops der alle fag og alle aktører er representert. Det er dette som sikrer et godt resultat og en felles forståelse av hva som kreves for å oppnå et bygg med nullutslipp. –Tradisjonelt sett er det byggeier som tar bestemmelser i bygget; så kommer arkitekten inn, og til slutt slipper ingeniøren til. Men her møtes alle fra start og ser på hva som må til for å realisere et nullutslippsbygg: Hvordan bør geometrien på bygget være? Hvilket energikonsept må vi ha for å få dette til å fungere? Hvordan få optimalisert og redusert materialbruken? Det er spørsmål som dette som danner tema for workshop’ene, opplyser Birgit Risholt.

FAKTA:

 • ZEB= The research Centre on Zero Emission Buildings (2009-2017). Deltakere er NTNU-SINTEF pluss 22 partnere. ZEB
  er ett av åtte sentre innenfor FME - Forskningssentre for Miljøvennlig energi som
  ble opprettet av Norges forskningsråd i 2009. (http://www.zeb.)
 • Hovedmålet med ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende
  og nye bygninger. Dette skal gi boliger og næringsbygg, samt offentlige
  bygninger null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon og drift.
 • I alliansen bak Powerhouse, står Entra Eiendom som utbygger, Snøhetta er
  arkitekt, entreprenøren er Skanska, og Hydro/SAPA står for fasadeløsningene.  Miljøstiftelsen Zero er med i alliansen, og det samme er Asplan Viak som har prosjektert solcelleanlegget, vært interiørarkitekter på deler av bygget, og  er leietaker i Powerhouse Kjørbo.

Utradisjonelle løsninger

Når eksperter innenfor ulike fagområder samarbeider, får man utradisjonelle løsninger – som at kontorbygget i Sandvika er kledt med tre som er brent. – At materialer blir gjenbrukt og at det velges materialer som krever lite energi for ¨produseres, er gunstig med tanke på byggets totale utslipp og livsløp. Og når det ikke benyttes vanlig, malt trekledning, slipper man kjemikalier i materialet og unngår mye vedlikehold. Brent tre er en helt ny løsning i Norge, sier Risholt. De arkitektoniske løsningene viser også en felles forståelse for optimalisering og nullutslipp. Her er metallbruk redusert til fordel for økt bruk av tre, og glassarealet økt for å sikre mer dagslys og redusere behovet for elektrisk lys.

Flere pilotbygg

24. april er det innflyttingsfest i Powerhouse i Sandvika. Og så følger ferdigstillelse av flere pilotbygg i løpet av året: På Gløshaugen i Trondheim bygges Zeb Testcelle og Zeb Living Lab, i Skarpnes ved Arendal kommer det eneboliger, og i Bergen reises et kontorbygg på Håkonsvern. Alle er nullutslippsbygg, det vil si at de er selvforsynte med energi og har en optimalisert materialbruk.