Nye bøker: Alt om renhold

  • Publisert 05.12.12

Steinar K. Nilsen

SINTEF Akademiske forlag

For første gang er det laget en lærebok i renhold, som tar for seg renholdsfaglige forhold på en systematisk måte.

Boka er rettet mot fagutdanning på flere nivåer.

Den er utarbeidet med utgangspunkt i læreplanen for renholdsoperatørfaget, men inneholder også mye fordypningsstoff som er beregnet for bachelor- og mastergradsstudier innen forvaltning, drift og vedlikehold. Den er også egnet som et oppslagsverk for alle som utfører eller kjøper inn renhold, og for leverandører av rengjøringstekniske produkter og rådgivere innen renhold og bygningsdrift.

Alt om renhold er også en håndbok for alle som utfører, leverer eller kjøper inn renholdstjenester, rengjøringstekniske produkter eller rådgivningstjenester innen renhold og bygningsdrift.