Mann med med blå skjermlue/caps ser inn i kjøledisk på Rema-butikk
Norges grønneste nærbutikk klarer seg med nær to tredeler av strømmen som går med i andre kolonialer. Hele energikjeden i nærbutikken er utformet gjennom et forskningsprosjekt, som seniorforsker Armin Hafner har ledet på vegne av SINTEF. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Energibesparende butikk

Denne dagligvarebutikken er ikke dagligdags. Forskere mener den vil trenge 30 prosent mindre energi enn andre norske kolonialer.

Midt mellom ei lakse-elv og en motorvei ligger en nybygd “annerledes-butikk”. Ifølge SINTEFs Armin Hafner er den mer gjerrig på energi enn de fleste andre dagligvarebutikker i Europa.

Ingen av aktørene som har vært med på å realisere pilotbutikken i Trondheim, legger skjul på at den er blitt dyrere enn vanlige nærbutikker.

Men nå skal vitenskapelige målinger av energibruken legge grunnlaget for serieproduserte og dermed billigere løsninger. Tanken er at utstyrs- og systemleverandører i neste omgang skal spre disse til andre butikker – i Norge og utlandet.

Nær Europa-rekord

SINTEF Energi har vært tungt inne i utformingen av hele energikjeden i butikken.

I dag må vi dumpe noe overskuddsvarme over taket på bygget. Men hadde nabolaget hatt skoler eller barnehager som kunne brukt denne varmen, ville det det virkelige energikuttet blitt enda større enn de 30 prosentene som vi mener er realistisk i butikklokalet, sier SINTEFs prosjektleder Armin Hafner.

Smart bruk av dagslys og spillvarme

Maskinrommet for butikkjøling i den nye butikken er kompakt. Over hodet til forsker Armin Hafner ligger vanntanker for mellomlagring av overskuddsvarme. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Maskinrommet for butikkjøling i den nye butikken er kompakt. Over hodet til forsker Armin Hafner ligger vanntanker for mellomlagring av overskuddsvarme. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Nøkkelen til energibesparelsene ligger i utnyttelsen av dagslys og i teknologien som er brukt i ventilasjonssystem og kjølemaskiner og til å håndtere samspillet mellom disse installasjonene.

Hafner forklarer at butikkens lave energi-hunger et resultat av to strategier for effektiv energibruk:

Lysstyring. Et automatisk styringssystem slår av lysrør i taket når det er nok dagslys i lokalet. Fasader der det gjennomskinnelige isolasjonsmaterialet aerogel er utnyttet, sprer dagslyset effektivt innover i butikken. Bruken av dette materialet har også gjort det unødvendig å installere fordyrende systemer for solavskjerming.

Fullt integrert system for ventilasjon, kjøling og oppvarming.  Overskuddsvarme fra kjølemaskineriet mellomlagres i vanntanker, og varme herfra distribueres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og golvvarme – når dette trengs.I tillegg er fire 170 meter dype energibrønner boret utenfor bygget. Disse gir tilgang til energi som kan brukes til kjøling og avfuktning av inneluft sommerstid, og til varmepumpedrift om vinteren. Direkte bruk av elektrisitet til oppvarming – en lite effektiv form for energibruk – vil ikke forekomme.

Bruker naturens egne stoffer

Hafner trekker også fram finesser som ifølge SINTEF-forskeren gjør den nybygde butikken til en av de mest miljøvennlige i hele verden:

  • I kjølemediene – det vil si de stoffene som transporter varmen ut av kjøledisker/kjølekabinetter – inngår ikke hydro-fluor-karbonforbindelser (stoffer som har sterk drivhuseffekt når de lekker ut). I stedet brukes kun naturens egne stoffer – CO2 og hydrokarboner (propan og butan).
  • I bygget finnes bare ett styringssystem for de termiske systemene. Det håndterer all energibruk.  Her finnes ikke systemer som jobber mot hverandre.

Kompetanseprosjekt

Utformingen av energiløsningene har blitt til gjennom kompetanseprosjektet Creativ, som støttes økonomisk av Forskningsrådet, og der Rema 1000 pluss leverandørselskapene Danfoss og Systemair er med som næringslivspartnere.