Illfoto: Colourbox

Verktøy for riktige energivalg

  • Publisert 05.12.12

Hva hjelper det med teknologi- og styringssystemer i store offentlige bygg, om ikke innkjøpere og driftere greier å utnytte systemene godt nok?

EU-prosjektet EnRiMa vil utvikle et verktøy som skal hjelpe innkjøpere med å anskaffe riktig teknologi og å utnytte varme-, lufte- og lyssystemer riktig ut fra enhver situasjon. Deltakerne i prosjektet er i ferd med å utvikle en matematisk todelt modell.

Den ene modellen skal avspeile hvordan energien flyter i bygget. Den andre går på innkjøp og beslutninger. Tallene skal settes om til dataprogram som kan installeres på testsiten og knyttes opp til den lokale teknologien. SINTEF deltar fra norsk side.