Helse

Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Hugs du kan døy

Kjenner du deg heilt frisk, seier du? Då skal nok forskarane få deg på andre tankar!

Gemini.no logo

Tema: Psykiatri

Egen omsorgsbolig ble god medisin for schizofrene Terje Forberg (51). Om flere fikk gode botilbud og oppfølgende behandling, ville opptil 1700 sengeplasser bli frigjort i psykiatrien.

Gemini.no logo

Kommentar: God psykiatri handler om riktig ressursfordeling

Nedbyggingen av psykiatriske sykehus må fortsette. Mange pasienter kan få behandling der de bor. Psykiatri handler ikke bare om å behandle et kasus eller diagnose. Det handler også om nærmeste familie og om barn som trenger hjelp. Denne hjelpen kan ikke gies via en sengeplass, skriver Erling Jahn, leder for brukerorganisasjonen Mental Helse i Norge.

Barn skriker

Storskrikere kan få lavere IQ

Babyer som skriker svært mye, også etter at kolikkalderen er passert, risikerer problemer senere i oppveksten: lavere IQ, hyperaktivitet og dårligere motorikk.

Gemini.no logo

Tekstiler til tjeneste

De første menneskene brukte skinn og flettet gress til vern mot kulde og vind. Morgendagens tekstiler får helt andre funksjoner – som å måle blodtrykk og beskytte mot mygg.

Livets tråd

I gamle dager lærte skolebarn at DNA var et politisk […]

Gemini.no logo

Blodig alvor i Trondheim

Hjertet er kroppens viktigste muskel, men er det sterkere enn armmusklene dine? I helga kan du utfordre deg selv til duell i blodpumping.

Gemini.no logo
KORTNYTT

NYTT OM HUKOMMELSE

Forskere ved NTNUs Senter for hukommelsesbiologi har gjort funn som gir fundamentalt ny forståelse av hvordan hukommelse lagres i hjernen.

Gemini ung: SE DEG I SPEILET

Ingen ting er tilfeldig. Alt ble bestemt i samme sekund som din mors eggcelle og din fars sædcelle fant hverandre