Naturlig stoff kan kurere migrene

Gjennom dyrestudier har forskere ved NTNU påvist at tilførsel av kosttilskuddet Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) kan påvirke omsetningen av signalstoffer i hjernen. Dette har sentral betydning ved migrene. Teoretisk vil derfor tilskudd av ALCAR kunne ha gunstige effekter på hyppighet av migreneanfall.

ALCAR i pilleform testes ut på migrenepasienter ved St. Olavs Hospital i håp om å finne ut om stoffet har noen virkning mot migrene. ALCAR er et stoff som finnes naturlig i kroppens celler. Studien viser at ALCAR kurerer symptomer på depresjon i dyreforsøk på rotter og mus.