Mindre syke av hard trening?

Samfunnsmedisinere ved NTNU har sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kapasitet, sykefravær og uføretrygd, skriver Fysioterapeuten på sin nettside.

I den nylig publiserte fagartikkelen, argumenterer forskerne for at anstrengende fysisk aktivitet ser ut til å fungere bedre enn lett og moderat aktivitet som tiltak for å redusere sykefravær og uføretrygd.

Forfatterne mener at arbeidsrettet rehabilitering og forebyggende tiltak også bør inneholde en jevnlig deltakelse i anstrengende fysiske aktiviteter, og forskerne foreslår en modell som belyser dette.
Les hele artikkelen på Fysioterapeutens fag-og vitenskapssider.