Nær 30 prosent med kroniske smerter

HUNT-3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) viste at nær 30 prosent av de spurte slet med kroniske smerter. Det forundret forskerne så mye at det nå settes i gang en egen studie, skriver St. Olavs Hospital.

Da forskerne gikk gjennom tallene fra HUNT-3, fant de nemlig ut at 29 prosent av respondentene opplyste om kroniske smerter. Siden tallet var så høyt ble det stilt spørsmål blant forskerne om deltagerne rett og slett husket feil. Det ble derfor satt i gang i en oppfølgingsstudie, der et tilfeldig utvalg personer fra Verdal og Levanger ble spurt om det samme åtte ganger over fire år.

– Det viste seg da at tallene stemte. 30 prosent av deltagerne svarte at de nesten hver dag har smerter som har vart over et halvt år. Smertene beskrives som både veldig sterke, sterke og moderate, sier professor Petter C. Borchgrevink ved Smertesenteret St. Olav.

Når de trønderske forskerne legger frem resultatene fra undersøkelsen på internasjonale konferanser, er verdensekspertene enige om tre ting. Resultatet er veldig overraskende, det er eksepsjonelt at deltagerne følges opp og svarer det samme så mange ganger og at dette må følges opp med videre studier.

– Derfor setter vi nå i gang med en større studie i samarbeid mellom Sykehuset Levanger, HUNT og St. Olavs Hospital, der vi fysisk skal undersøke 525 deltagere. Fire leger, fire fysioterapeuter og fire psykologer skal bruke to timer på hver deltager for å finne ut hva som ligger til grunn for at så mange rapporterer om kroniske smerter, sier Borchgrevink.