Institutt for samfunnsmedisin

Gemini.no logo

Få voldtekter blir analysert

Selv om offeret har vært til legeundersøkelse etter voldtekt, sender politiet sporprøver til rettsmedisinsk analyse i under en tredjedel av sakene.

Lærd og alternativ

Folk med universitetsgrad er gjerne dei første til å prøve alt som er nytt. Også innan helsetilbod.

Schei-kampen

Alt Berit Schei ønsker seg, er at kvinner skal bli behandlet som kvinner.

Gemini.no logo

Kvinnesyn på helsearbeidet

– Vi trenger både å heve statusen av og forståelsen for kvinners helse. Det er viktig for å få til en behandling som er bedre tilpasset kvinner, sier Berit Schei, landets første professor i kvinnemedisin.

Gemini.no logo

Vold avler sykdommer

Jo flere voldsepisoder kvinner blir utsatt for, jo flere fysiske sykdommer får de senere. Det skjer uten at sykdommene har noen åpenbar medisinsk sammenheng med voldsepisodene.

Gemini.no logo

Hjertesykdom og svangerskapsforgiftning

Har du anlegg for hjerte- og karsykdommer, er du også i risikosonen for å få svangerskapsforgiftning. Bør kvinner i risikosonen gis tettere oppfølging under og etter svangerskapet?

Gemini.no logo

Leger samhandler dårlig

Den skriftlige kommunikasjonen mellom leger er så dårlig at det kan utgjøre en helserisiko for eldre pasienter.

Overdose av tran

Tok du tran i unge år? Då har du kanskje fått svekka beinsubstans.

Sukkerkuler inn i den akademiske varmen

Aksepten for alternative behandlingsformer øker – også i forskningsmiljøene. I mars tok Aslak Steinsbekk ved NTNU Skandinavias første doktorgrad i homøopati.

Gemini.no logo

Hugs du kan døy

Kjenner du deg heilt frisk, seier du? Då skal nok forskarane få deg på andre tankar!

TEMA: Framtidas sykehus

Gentester for diagnostisering. Telemedisin og robotkirurgi. Avanserte systemer for medisinsk overvåking. Framtidas sykehus kan bli en drøm av teknologi og vitenskap. Men vil pasienten få det bedre?