HØRSEL OG HUMOR

15 prosent av alle voksne har svekket hørsel. Anne-Sofie Heltvik ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin har undersøkt hvordan bruken av kommunikasjonsstrategier og sans for humor påvirker hverdagslivet og livskvaliteten til mennesker med hørselstap. Hun fant at det ikke er graden av hørselstap som først og fremst påvirker livskvaliteten, men hvordan den hørselshemmede takler problemet i hverdagen. Personer med stor sans for humor bærer problemet lettere. De har sjeldnere en atferd som hemmer og hindrer kommunikasjon.