Old Woman smiling

Kvinner like sprø som før

Antall lårhalsbrudd holder seg konstant blant eldre kvinner i Nord-Trøndelag. Dette til tross for at den generelle helsetilstanden har blitt bedre, og at det har kommet nye og mer effektive medikamenter for å behandle og forebygge beinskjørhet. Samtidig har forebyggende tiltak mot bruddskader fått mer oppmerksomhet – som når eldreinstitusjoner arbeider målbevisst med å fjerne snublefeller.

Tendensen er også at BMI (kroppsmasseindeks) øker hos den eldre befolkningen. Men selv om polstringen blir bedre, fører heller ikke det til nedgang på bruddstatistikken. Forekomsten av lårhalsbrudd blant eldre kvinner holder seg stabil i alle aldersgrupper. Dette framgår av et doktorgradsarbeid av Anna Grønskag ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.