sykeseng

Sykeliggjør alle

Europeiske helseorganisasjoner anbefaler at personer med blodtrykk høyere enn 120/80 bør betraktes som risikopasienter og følges opp av lege.

Stipendiat Halfdan Petursson og kolleger ved NTNU har sammenholdt anbefalingene med materiale om 65 000 nordtrøndere, og funnet ut at i så fall skulle 74 prosent av fylkets befolkning ha jevnlig oppfølging. De europeiske anbefalingene er både medisinsk og etisk forkastelige, mener forskerne. Rådene følges da heller ikke av norske helsemyndigheter.