Sensorbelte for pasientdata

Forskere ved SINTEF IKT har utviklet et sensorbelte for oppfølging av kronisk syke. Beltet kommuniserer med en mobiltelefon. Forskerne skal nå utføre en brukertest sammen med en amerikansk forskningspartner. 6 hjemmeværende kronisk hjertesyke pasienter innlemmes i et 30 dagers program med daglig oppfølging der pasientdata tikker inn til et “Home Care” -senter.

Tilbakemeldinger til pasienten via telefonen skal motivere til aktivitet og mestring. Beltet, som er enkelt å feste på, måler hjerterate, temperatur og aktivitet. Pasientene måler i tillegg vekt, tar blodtrykk og rapporterer subjektive symptomer. Full test skal kjøres høsten 2011.