Øreklokker
Er man lavt utdannet eller ufaglært, og i tillegg har et yrke med støy i arbeidssituasjonen, er risikoen størst. Foto: Thinkstock

Lav status – dårlig hørsel

Dette er nå slått statistisk fast i en studie ved NTNU.

– Jo lavere sosial status yrket har, jo større er risikoen for hørselsskader.

– Er man lavt utdannet eller ufaglært, og i tillegg har et yrke med støy i arbeidssituasjonen, er risikoen størst, forklarer Anne Sofie Helvik, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

8000 menn

Helvik har studert hørselsutviklingen hos 8000 yrkesaktive menn i materialet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Disse deltok i den første HUNT-undersøkelsen i 1984-1986 og var den gangen mellom 30 og 54 år gamle. De deltok også i den andre HUNT-undersøkelsen elleve år senere.

Personene i materialet hadde i liten grad endret yrke eller tatt videre utdanning i denne perioden.

Støy på jobben, støy på fritida

Studien gir ikke klart svar på hvorfor mennene med lav utdanning eller i yrker med lav status har økt risiko for hørselstap. For ikke alle såkalte lavstatusyrker utøves i et støyende arbeidsmiljø.

Men Helvik tror mye av årsaken ligger i at hørselsvern ikke alltid er i bruk eller brukes riktig.

Hun påpeker at også levemåten ellers – hvordan man forholder seg til støy på fritida – kan spille en rolle.

Selv om man bruker hørselsvern på arbeidsplassen korrekt og følger de regler som fins hva gjelder desibelgrenser og støyeksponeringstid, kan støy på fritida være med på å øke risikoen for hørselsskader. Den totale belastningen er det viktige.

Ørepropper ferskvare

– Derfor: Bruk hørselsvern i alle sammenhenger hvor du utsettes for støy, også på jakt og når du bruker motorsaga eller slagdrillen, råder Helvik.

– Brillestenger eller hår som kommer mellom hodet og hørselsvernet, forringer beskyttelsen. Skumgummien i hørselvernet blir også mindre elastisk med årene og isolerer dårligere, minner hun om.

– Og husk at hørselspropper er ferskvare. De bør byttes ei ukes tid etter de er tatt ut av emballasjen, sier Helvik.

Bakgrunn:

Studien er gjort i samarbeid med Kristian Tambs fra Folkehelseinstituttet og Steinar Krogstad fra HUNT forskningssenter/samfunnsmedisin NTNU,

Anne Sofie Helvik har tatt doktorgraden på mennesker med hørselstap og hvordan de mestrer dagliglivet, og arbeider også ved St. Olavs Hospitals avdeling for øre-nese-hals.