Fornybar konkurranse

Norsk miljøteknologi er i verdensklasse, problemet er at det satses på områder der vi ikke har konkurransefortrinn, mener ekspert på fornybar energi.

Inn i skodda

Om lag 70 000 nordmenn er demente, og flere vil det bli. Hva gjør vi med det?

Risikabel kommers

Når vann, strøm og telesystemer blir solgt ut som kommersiell vare, svekkes sikkerheten i samfunnet.

Kvikksølv kommer med sollyset

Mer kvikksølv havner i arktisk natur enn andre steder. Årsaken kan ligge i meteorologiske forhold om våren og sommeren.

Gemini.no logo

Sykere elg i sør

Elgen på Sørlandet har betydelig dårligere helse enn den som holder til lenger nord og på Østlandet. Sørlandselgen sliter med både nyretrøbbel og beinskjørhet.

Nytt våpen mot lakseparasitt

Systematisk bruk av sporstoff baner vei for mer presis og effektiv bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Først ute er Vefsnavassdraget i Nordland.

Gemini.no logo

Humor gir flere pensjonister

Humoristisk sans bidrar til å holde folk friske og øker sjansen for å bli pensjonist. Men etter fylte 70 minker helseeffekten.

Gemini.no logo

Mobbing utbredt blant leger

Mobbing og trakassering er dagligkost for mange sykehusleger. Det kan gå på helsa løs, men leger holder ut i det lengste før de sykmelder seg.

Gemini.no logo

Jenter vanskeligst å behandle

En ny studie viser hvilke barn som har nytte av behandling for alvorlige atferdsvansker. Jenter generelt, og barn som vokser opp med én forelder, kommer dårligst ut.

Kvinner like sprø som før

Kunnskapen øker, og medikamentene blir bedre. Men eldre kvinner knekker lårhalsen like mye som før.

I hodet på en svermer

Nattsvermerens hjerne er mindre enn et knappenålshode. Men det foregår atskillig inni den.

Selvopptatte satanister

En satanismekonferanse er i gang i Trondheim uten spor av svarte messer eller ritualer med menneskeofring og seksuelle orgier.

Dataspill for klimaet

Hva blir konsekvensene av å bruke den ene eller den andre typen energi? Et flunkende nytt energispill gir deg ingen fasitsvar. Men det kan kanskje gjøre deg både klokere og mer reflektert.

Rykte om tvilsom immigrant

Sett noe stort, grønt og lynraskt i det siste, som hopper mange ganger sin egen lengde, og bruker en djevelsk latter som sjekketriks? Det trenger ikke være deg det er noe galt med…

Gemini.no logo

Plaster gjør vondt verre

Morfinplasteret skulle bidra til lavere og mer kontrollert forbruk av medisiner ved kroniske smertetilstander. Resultatet ble det motsatte.

Gemini.no logo

Kvinnesyn på helsearbeidet

– Vi trenger både å heve statusen av og forståelsen for kvinners helse. Det er viktig for å få til en behandling som er bedre tilpasset kvinner, sier Berit Schei, landets første professor i kvinnemedisin.

Sparer vann med fire kraner

Du og jeg forbruker hver ca 200 liter vann i døgnet – alt omhyggelig renset. En ny metode for resirkulering gjør at vi kan klare oss med et par bøtter nytt, rent vann. Resten er gjenbruk.

Gemini.no logo

Trening bedre enn Viagra?

Menn som har trent musklene rundt bekkenbunnen har hatt like gode resultater som brukere av ereksjonsfremmende legemidler.

Luksusvaren

I prinsippet har kloden vann nok til alle. Men bare 2,5 prosent av det er ferskvann, og 1,2 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende drikkevann. Vann er makt, og kampen om vannet skaper både kriger og klasseskiller.

Byen som musikalsk komposisjon

Råmaterialet spenner fra naturlyder til bylarm og industristøy. Resultatet ble et musikkverk – og en av Norges første masteroppgaver i musikkteknologi.

Slipp laksen fri!

Lakseekspert anbefaler «fang og slipp»-fiske for å redde svake laksestammer.

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.

Gemini.no logo

Norges mest siterte forsker

Terje Espevik har bidratt mye for å forstå hvordan kroppens immunforsvar virker. Det gjør ham til Norges mest siterte forsker i internasjonale fagtidsskrifter.

Friskere fisk med tang og tare

Tang og tare kan redusere forbruket av antibiotika i fiskeoppdrett. Fra taren kan man utvinne alginat, som påvirker immunsystemet og får det til å jobbe hardere.

Avslører solskader på øyet

Forskere har lenge visst at UV-stråler er en risikofaktor for utvikling av grå stær. En nyutviklet undersøkelsesmetode med magnetisk resonans (MR) gjør det mulig å studere prosessen i detalj og avsløre hva som skjer når øyet blir utsatt for sollys.

Gemini.no logo

Dukker etter mayaenes hemmeligheter

Mange spor etter mayaindianernes befinner seg inne i huler og under vann. Norske arkeologer hjelper de meksikanske med å lete etter dem.

Gamle fugler tåler minst

Fuglearter som lever lenge er mer følsomme for endringer i miljøet forårsaket for eksempel av klimaendringer enn kortlivede arter. Dette er stikk motsatt av hva mange forskere har trodd, og forskerne mener nå at det bør få konsekvenser for forvaltningen av slike arter.

Gemini.no logo

Oppdaget ukjent sykdomsforsvar

Organismen har flere forsvarssystemer enn tidligere antatt. Oppdagelsen kan få betydning for sykdommer som har vært regnet som uhelbredelige.