Trond Engum komponerer elektroakustisk musikk, som for en stor grad blir til i studio. (Foto: Synnøve Ressem)

Byen som musikalsk komposisjon

Råmaterialet spenner fra naturlyder til bylarm og industristøy. Resultatet ble et musikkverk – og en av Norges første masteroppgaver i musikkteknologi.

I et helt år gikk Trond Engum rundt i all slags vær og tok opp lyden av Trondheim.

For eksempel satt han sammenkrøket under ei jernbanebru og gjorde opptak av et tog som dundret forbi.

Andre ganger fanget han inn en sprø lyd av skritt i tørr snø, eller den nervøse raslinga fra et ospekjerr.

Ny kontekst

Lydopptakene ble tatt med til et studio ved Musikkonservatoriet i Trondheim, for redigering og katalogisering.

– Utfordringen var å ta lydsignalene ut fra sin egentlige sammenheng og bruke dem på en helt ny måte. De ble behandlet digitalt for framføring med ulike musikkinstrumenter, forteller den nybakte masteren.

Han allierte seg med en hel skog av dyktige musikere med utspring fra Musikkonservatoriet. I en lang og tidkrevende prosess ble en komposisjon skapt, for sangstemmer, trommer, strykere, gitarer, bass og trompet – samt lydene.

Sart og brutalt

Komposisjonen fikk navnet ”City of Glass”, inspirert av multikunstneren Paul Irgens diktsamling med samme navn.

– Diktene er skrevet over en periode på 30 år, omtrent fra 1960 til 1990, og er fylt av metaforer og framtidsvisjoner. De beskriver et samfunn som endrer seg fra å være tilnærmet perfekt til å bli stadig mer kaldt og upersonlig.

– Musikken er satt sammen av ulike teknikker innen samtidsmusikk og har elementer fra rock, jazz og metall, forklarer Engum.

Selv beskriver han det ferdige produktet som variert, flytende, massivt, melankolsk, sart og brutalt, og har vært opptatt av at de mange elementene skal henge sammen i en enhet. Verket ble gitt ut i Norge før jul i fjor, og kom på det internasjonale platemarkedet i vår.

Nytt studietilbud

Bilde_007.jpgNone.medium

Både komposisjon, produksjon og lydteknikk utgjør en masteroppgave i musikkteknologi.

Engum var blant de første som ble tatt opp da studiet startet høsten 2002, og han er en av de første som har tatt mastergraden.

Nå søker han doktorgradsstipend for å videreføre masteroppgaven.

Musikkteknologi omhandler alt fra å utvikle teknikker og metoder for å skape musikk, til metodikk, framføring, opplevelse, analyse og syntese av musikk. Faget har bred anvendelse og åpner for mange yrkesvalg.

Når vi hører på musikk, ser tv eller går på konserter, er lyden vi hører bearbeidet og formidlet ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler og instrumenter.

Ukjent verdensberømmelse

”City of Glass” er i sjangerblandingen mellom jazz, rock og metall, med elementer av elektroakustisk musikk. Grunnmaterialet for denne typen musikk er syntetisert lyd, og det er ingen begrensinger av hvilke typer lyd som kan brukes.

Musikkformen (elektroakustisk) musikk bygger på en musikktradisjon bygd opp i 1940-50-årene.

Musikkuttrykket har forholdsvis liten utbredelse i Norge, men er desto større i andre deler av verden. Engum har jobbet som profesjonell musiker i mange år, blant annet i bandet The Third and The Mortal siden begynnelsen av 90-tallet.

Både Engum og bandet lever en relativt anonym tilværelse her hjemme. Men i utlandet trekker bandet fulle hus, og salget av cd-er er formidabelt.  Musikken er faktisk gitt ut
i alle kanter av verden – ett av unntakene er Norge.