Trening bedre enn Viagra?

Menn som har trent musklene rundt bekkenbunnen har hatt like gode resultater som brukere av ereksjonsfremmende legemidler.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

At kvinner har stor nytte av knip-og-hold-øvelser er godt dokumentert og har vært kjent lenge.

Nå viser det seg at også menn kan få positive overraskelser ved å trene opp muskulaturen i bekkenbunnen.

Uten bivirkning

– Menn med ereksjonsproblemer som har prøvd denne treningsformen, har hatt like gode resultater som Viagra-brukere. Et tilleggspluss er at de som velger trening også vil unngå uheldige bivirkninger.

Det sier Siv Mørkved, som er førsteamanuensis i samfunnsmedisin ved NTNU og forskningssjef ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har ledet et forskningsprosjekt som har studert effekter av trening av bekkenbunnens muskler hos pasienter som er operert for prostatakreft.

Oppløftende

I første omgang er forskningen konsentrert om urinlekkasje, som forekommer ofte i forbindelse med behandling av prostatakreft. Det er også samlet inn data om treningseffekt ved sviktende ereksjon, men dette er ikke ferdig analysert ennå.

Mørkved viser imidlertid til at utenlandske studier har vist oppløftende resultater.

– Ereksjonsproblemer er svært sammensatt og har mange forskjellige årsaker. Vi kan nok ikke regne med at bekkenbunnstrening vil hjelpe i alle tilfellene, skynder hun seg å tilføye.

Tydelige forskjeller

Trondheimsforskerne har fulgt en gruppe prostataopererte over ett år. Halvparten fikk instruksjon og informasjon om trening.

Den andre gruppen fikk i tillegg oppfølging av fysioterapeut og tilbud om å delta i treningsgruppe.

– Deltakerne ble undersøkt etter tre, seks og 12 måneder. Allerede etter tre måneder viste treningen god effekt. Plagene med urinlekkasje var mindre i gruppen som fikk oppfølging av fysioterapeut enn i kontrollgruppen.

Effekten ble enda tydeligere etter seks måneder og ett år. Forekomsten av urinlekkasje var klart lavere i gruppen som fikk et organisert treningstilbud sammenlignet med gruppen som ble overlatt til seg selv, opplyser forskningssjefen.

Fem minutter er nok

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det er ikke store innsatsen som skal til. Mindre enn fem minutters trening er nok, forutsatt at øvelsene gjøres riktig.

Slik går du fram: Se for deg at bekkenet er ”gulvet” i kroppen og er formet som en skål. Rundt bekkenåpningen ligger musklene som skal trenes. Trekk musklene sammen og oppover, hold i seks sekunder og pust ut. Gjenta ti ganger i tre omganger.

– For å få maksimal effekt bør øvelsene gjennomføres daglig fra tre til seks måneder. Siden kan det være nok med en til to dager i uka, sier Mørkved.

Hun påpeker at bekkenbunnstrening også kan ha forebyggende virkning.

Mer tilfreds

Bekkenbunnstrening anbefales i forbindelse med svangerskap og er første alternativ for behandling av urinlekkasje hos kvinner.

Men kan den også gi kvinnene et bedre kjønnsliv?

– Mye tyder på det. I en av våre studier oppgir kvinner som har trent bedre tilfredshet med sitt sexliv enn en kontrollgruppe. Men dette spørsmålet har vi for lite dokumentasjon på til å kunne svare sikkert på ennå, avslutter Mørkved.