Ny kunnskap om UV-stråler og grå stær minner om at det er tid for å ta fram solbrillene - og bruke dem flittig.

Avslører solskader på øyet

Forskere har lenge visst at UV-stråler er en risikofaktor for utvikling av grå stær. En nyutviklet undersøkelsesmetode med magnetisk resonans (MR) gjør det mulig å studere prosessen i detalj og avsløre hva som skjer når øyet blir utsatt for sollys.

Som de første i verden har en forskergruppe ved Det medisinske fakultet ved NTNU tatt i bruk MR-undersøkelser i forskning på grå stær. Den nye metoden gjør det mulig å undersøke hele vevsbiter fra hornhinnen og linsen, og ikke bare ekstrakter.

Slik kan de studere sammenhengen i de kjemiske forandringene i øyet, og samtidig unngå at innholdet blir forandret som følge av ekstraksjon.

Undersøkelsesmetoden har gitt ny kunnskap om UV-stråling og utvikling av grå stær.

Uopprettelig skade

– Vi har oppdaget at det foregår en reparasjonsprosess etter at øyet har vært utsatt for UV B-stråling. Men hvis øyet utsettes for sterkt sollys over lengre tid, vil skaden likevel bli uopprettelig. Resultatet kan bli grå stær, forklarer professor og spesialist i øyesykdommer, Anna Midelfart, som leder forskergruppen.

Anna Midelfart. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix/NTNU

Anna Midelfart. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix/NTNU

Forskerne har påvist skader både på hornhinne og på linse som følge av UV-stråling. De har oppdaget mer enn 20 kjemiske stoffer (metabolitter) i hver prøve. Enkelte stoffer blir kraftig redusert etter solbestråling, mens andre øker i konsentrasjon. I kombinasjon med enkelte medikamenter forsterkes skadevirkningene av UV-stråler.

Forsterkende virkning

– Mange pasienter med kroniske betennelser i øyet behandles med steroider i dråpe- eller tablettform. Denne pasientgruppen bør være ekstra påpasselig med solbeskyttelse. Forskningen vår viser at UV-stråling gjør større skader etter behandling med steroider. Vanligvis har steroider i dråpeform større skadevirkning enn tabletter, utdyper professoren.

Materialet er publisert i tidsskriftet Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS), som regnes for å være det mest anerkjente tidsskriftet innen øyeforskning i verden.

Husk solbriller!

Operasjon av grå stær er det vanligste kirurgiske inngrep over hele verden. I Norge gjennomføres om lag 40 000 grå stær-operasjoner i året. En regner også med at minst 25 millioner mennesker blir svaksynte eller blinde som følge av grå stær, fordi de ikke har ressurser til å la seg operere.

Kunnskap som kan bidra til å forebygge den alvorlige øyesykdommen, vil ha innvirkning på helsebudsjettene over hele verden. Bidraget fra trondheimsforskerne fører vitenskapen et skritt nærmere dette målet. Det er likevel et stykke å gå før grunnforskning kan omsettes til anvendt forskning. I mellomtida har vi fått enda en påminnelse om å være nøye med å bruke solbriller.