Til og med mars neste år vanker 1000 kroner i premie til den som scorer høyest i løpet av en måned på Energispillet. (Illustrasjon: Skjermdump fra spillet)

Dataspill for klimaet

Hva blir konsekvensene av å bruke den ene eller den andre typen energi? Et flunkende nytt energispill gir deg ingen fasitsvar. Men det kan kanskje gjøre deg både klokere og mer reflektert.

Kull eller vind? Vann eller olje? Sol eller kjernekraft? Hva er mulig, hva er klokt? Og finnes det i det hele tatt entydige svar?

Et nytt energispill, som du fritt kan laste ned fra nettet, kan hjelpe deg litt på vei. Det gir ingen fasitsvar og tvinger heller ikke på deg moral.

Derimot kan du lære noe om at ting tar tid og at alle valg har konsekvenser.

Hvordan tenne lyset?

Spillet er utviklet av NTNU i samarbeid med Cyberlab og Energisenteret på Hunderfossen samt sponsorer fra næringslivet.

Jeg besøker to av opphavsmennene ved Institutt for kybernetikk og får en smakebit.

Bildet av en mørklagt by spretter fram på dataskjermen. Det er min oppgave å tenne lyset, men hvilken energikilde skal jeg velge? En fornybar og miljøvennlig variant, alternativt kull- eller kjernekraft?

Jeg prøver meg på kjent og kjær vannkraft, bygger kraftverk og transformatorstasjoner, får på plass kraftlinjer. Byen lyser som et glødende fyrtårn, men jammen ble det dyrt. Nå må jeg nok tenke meg om.

Årets bevilgninger til bygging av kraftverk er små, og bykassa er nesten bunnskrapt. Igjen må jeg velge med omhu. Hva slags tiltak kan jeg satse på uten å måtte bygge nytt kraftverk? Energieffektivisering? Fjernvarme?

Hvilke miljøbelastninger må jeg ta hensyn til? Hva syns innbyggerne om disposisjonene mine?

Gode valg ikke opplagte

Jeg trykker i vei og prøver mange alternativer. Et raskt overslag viser nedslående resultater.

Byen er i realiteten konkurs og bør settes under administrasjon snarest. Lufta er ikke til å puste i, i elva dør fisken, dyrelivet er i en sørgelig forfatning og bybefolkningen lider.

Kalenderen på dataskjermen viser at det tok fem år å kjøre byen på felgen.

I virkeligheten brukte jeg fem minutter. Fem minutter til ved spillbrettet, og jeg kunne sikkert ha rettet opp de verste feilene og blitt moden for å administrere flere byer.

Jeg nøyer meg med smakebiten, og har lært at de gode miljøvalgene ikke er så opplagte som de ser ut til.

Ekte penger å hente

Du får som sagt ingen fasitsvar, heller ingen moralske pekefingre når du spiller dataspillet om energi, miljø og klima. Derimot kan du bli atskillig klokere og begripe litt mer av hele klimadebatten.

Spenningen og underholdningen får du attpå.

Spenningen økes ved at spilleren sanker poeng underveis. De beste beslutningene gir naturligvis høyeste poengsum. Den som vil, kan konkurrere med andre deltakere om å få høyeste poengsum.

Mange fagmiljøer

Spillet er å betrakte som et læringsverktøy, og målgruppen er i første rekke elever ved videregående skoler. Informasjon om det nye verktøyet er nå sendt ut til alle videregående skoler, inkludert veiledning om hvordan det kan brukes i undervisningen.

– Hensikten er å vise sammenhengen mellom behov for energi og konsekvenser for miljø og klima. Dessuten vil vi tydeliggjøre at det ikke fins lettvinte løsninger, at ting tar tid og at alt kan ikke gjøres på en gang.

Det sier to av opphavsmennene, kybernetikk-professor Bjarne Foss og daglig leder Tor Ivar Eikaas fra Cyberlab.

Bjarne Foss (t.v.) og Tor Ivar Eikaas. (Foto: Synnøve Ressem)

Bjarne Foss (t.v.) og Tor Ivar Eikaas. (Foto: Synnøve Ressem)

De forteller at flere fagmiljøer har vært involvert, med ekspertise innen miljø- og energiteknikk, datateknikk, avansert spillteknologi og kybernetikk. Cyberlab har stått for selve spillutviklingen og sydd det hele sammen til ferdig produkt.

Verdensmarkedet?

Ennå er energispillet i sin spede begynnelse. Nye spillbrett med nye utfordringer skal utvikles underveis, brett nummer tre kommer i april 2010. Nylig ble spillet presentert for EUs program for livslang læring, og vakte stor begeistring.

Etter den varme mottakelsen å dømme tror Eikaas at spillet kan slå godt an på et internasjonalt marked. Han ser også store muligheter for at spillkonseptet kan videreutvikles i det uendelige og tilpasses mange ulike formål.

For øvrig er dataspill i undervisningen ikke noe nytt fenomen. Teknologien bak energispillet er videreutviklet fra langt enklere varianter som brukes i studentundervisning ved NTNU.

Sjekk ut: Energispillet