Så hva har du avslørt om deg selv i dag? Foto: Colourbox

Hvor mye vet Facebook om dine politiske meninger?

Hvor mye avslører vår bruk av sosiale medier om våre politiske standpunkter? Det vil forskere ved NTNU finne ut av.

Mange av oss deler mye om oss selv i sosiale medier. Men i hvor stor grad forteller bruken vår om de politiske meningene våre? Et nytt forskningsprosjekt tar for seg et brennaktuelt tema.

– NTNU vil finne ut hva våre sosiale medieprofiler avslører om våre politiske meninger og følelser, sier førsteamanuensis Pieter de Wilde ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Hva kan andre lære om oss gjennom det vi deler i sosiale medier? Illustrasjon: Colourbox

Samtidig vil de gi folk flest innsikt i hva store politiske aktører mener å vite om oss.

Kan de manipulere oss?

Nylig ble det kjent at Facebook tillot at millioner av sosiale medier profiler ble brukt til kommersielle og politiske formål av firmaet Cambridge Analytica.

– Tanken om at Cambridge Analytica og andre politiske aktører kan manipulere stemmer og politiske meninger ved hjelp av målrettet markedsføring er skummelt for mange, sier De Wilde.

Selv om en slik bruk i seg selv neppe kom som en overraskelse på fagfolk, vakte det oppmerksomhet blant brukere som brått ble bekymret for privatlivet sitt, og kanskje for demokratiet.

Så i hvor stor grad har folk flest grunn til å være bekymret?

– Skeptikere mener mulighetene for mikromålretting og manipulering av den demokratiske prosessen egentlig er ganske begrenset, sier De Wilde.

Men så lenge verktøyene og analysene som Cambridge Analytica brukte forblir selskapshemmeligheter, vet vi ikke hvor mye slike kommersielle aktører vet, og hva de i praksis er i stand til å gjøre.

Vil styrke brukere flest

– Målet er å bidra med kunnskap slik at enkeltmennesker bedre forstår hva våre sosiale medieprofiler avslører om våre politiske orienteringer, og hvordan, sier førsteamanuensis De Wilde.

Folk flest bør få sjansen til å finne ut hva våre profiler i sosiale medier forteller om oss. Foto: Colourbox

Dette blir et tverrfaglig samarbeid mellom flere avdelinger ved NTNU. Det fireårige prosjektet er kalt Trondheim Analytica, og involverer fagfolk fra humaniora, samfunnsvitenskap og informatikk.

– Det er en del av NTNUs arbeid for å gi kunnskap om virkningen av de digitale endringene, til beste for folk flest, sier De Wilde.

Digital satsing

Prorektor for forskning Bjarne Foss leder NTNUs satsing på «digital transformasjon», et begrep som handler om å finne helt nye arbeidsmetoder og løsninger. Denne satsingen koster 150 millioner kroner over 3 år.

– Hensikten er å bygge et sterkt faglig fundament som svarer på sentrale digitale samfunnsutfordringer. En av disse er åpenhetsperspektivet som ligger til grunn for Trondheim Analytica-prosjektet, sier Foss.

– Vi valgte ut 9 prosjekter i en skarp intern konkurranse. Bare 10 prosent av innsendte forslag nådde opp i konkurransen. Alle disse prosjektene er tverrfaglige, og de dekker et bredt spekter av områder. Porteføljen av prosjekter inkluderer for eksempel digital transformasjon innen økonomifeltet, transportsektoren og risikostyring, sier prorektor Foss.