Gustave Dorés fremstilling av Satan fra John Miltons Det tapte paradis. (Illustrasjon: Wikimedia)

Selvopptatte satanister

En satanismekonferanse er i gang i Trondheim uten spor av svarte messer eller ritualer med menneskeofring og seksuelle orgier.

Så godt som alle verdens satanismeforskere samles ved NTNU torsdag og fredag 19. – 20. november. Deltakerne er såpass sjeldne og få at de får plass i et par møterom.

Folk flest kan synes at satanisme er eksotisk, pirrende og farlig skummel på en gang. I hvert fall er den myteomspunnet.

Dette er også årsaken til at forskere studerer fenomenet vitenskapelig og arrangerer satanismekonferanse, sannsynligvis verdens første.

En av arrangørene er religionshistoriker Asbjørn Dyrendal. Han er ekspert på temaet og kan beskyldes for å ha klippekort i media når nyheten smaker av okkultisme, satandyrkelse eller konspirasjonsteori.

Men denne gangen kommer initiativet fra kollega Jesper Petersen.

Forskjellige retninger

Petersen legger vekt på at det finnes tre typer satanisme, de kan oppfattes henholdsvis som provoserende, opposisjonell eller idealistisk satanisme.

Én form er særlig utbredt i black metal-miljøet og kjennetegnes gjennom bruk av ondskapens symboler, dyrkelse av kulturelle myter og kirkens forestillinger om satan.

Uttrykket er lett gjenkjennelig og stemmer med gjengs oppfatning av satantilbedelse.

Symbol, vesen eller kraft

En annen variant kaller Petersen rasjonell eller ateistisk satanisme. Tilhengerne betrakter satan som et symbol på seg sjøl.

De mener at satan uttrykker det menneskelige, de aksepterer ikke kirkens forestillinger om satans ondskap.

Til slutt har vi den esoterisk satanismen som dyrker satan som vesen eller kraft i en mystisk religion.

Her står satan for godhet og positiv energi. Religionshistorikerne opplyser at denne varianten har de eldste røttene i vestlig kultur og har eksistert i flere århundrer.

Fant ingen orgier

– Felles for alle tre er at de er individuelt orientert. Det vet alle som har prøvd å organisere satanistiske samlinger eller arrangement. Satanister er mest opptatt av seg selv, hevder Dyrendal og Petersen.

De har pløyd seg gjennom mange hyllemetre med litteratur uten å finne spor av
svarte messer, djeveldyrkelse og sataniske ritualer med menneskeofring og seksuelle orgier.

Men mytene florerer. Mange mener noe om satanismen, få vet noe om den. Det man ikke vet, er det lett å være redd for. Ubegrunnet redsel kan få farlige konsekvenser.

Dette er noe av bakgrunnen for at seriøse forskere fra Europa og USA samles til satanismekonferanse i Trondheim.