Asbjørn Dyrendal

Selvopptatte satanister

En satanismekonferanse er i gang i Trondheim uten spor av svarte messer eller ritualer med menneskeofring og seksuelle orgier.

Gemini.no logo

Doktor i djevelskap

Er djevelen, Saddam Hussein og muslimske terrorister tre sider av samme sak?