(Foto: www.colourbox.no)

Slipp laksen fri!

  • Publisert 12.06.08

Lakseekspert anbefaler «fang og slipp»-fiske for å redde svake laksestammer.

Laksefiskere kan stå i elva og vente i timevis på å få napp. De tar ut sitt ytterste av tålmod og kløkt for å manøvrere storruggen trygt inn på land. Jo større fisk og motstand, jo gjevere trofé.

Blir opplevelsen den samme om fisken må slippes ut igjen etter endt dyst?

Med forbehold

Ole Kristian Berg er professor i biologi ved NTNU. (Foto: Synnøve Ressem)

Ole Kristian Berg er professor i biologi ved NTNU. (Foto: Synnøve Ressem)

Ole Kristian Berg er professor i ferskvannsøkologi ved NTNU. Han har ingen betenkeligheter med å anbefale fang og slipp-fiske.

Vel å merke hvis hensikten er å opprettholde svekkede laksestammer.

Hvis gytebestanden økes, får vi i neste omgang mer fisk. Utrydningstruet fisk vil han overhode ikke leke med.

– Fang og slipp-metoden medfører at noe av fisken vil dø. Derfor bør den ikke benyttes
for lokale stammer som er utrydningstruet, sier Berg, og nevner laksestammen i elva Vosso i Hordaland som eksempel.

Nytteperspektivet er norsk

Fang og slipp-metoden er sterkt omstridt, og før årets fiskesesong har det vært rettet store innvendinger mot fang og slipp-fiske, med utgangspunkt i etikk og dyrevelferd.

– Det er mange måter å se dette på. Mange vil mene at det er bedre at fisken får overleve enn å bli tatt livet av, sier Berg.

Utenom Norge, Sverige og Finland er sportsfiske med fang og slipp høyst vanlig.

Berg forteller en selvopplevd historie fra Alaska, der han deltok i et feltarbeid om laksefisk:

– Samtlige deltakere fisket, men jeg var den eneste som tok livet av, gjorde opp og tilberedte fisken som mat. Dette ble sett på som rent barbari.

– De andre betraktet ikke levende fisk som mat – det var noe de fikk ferdig bearbeidet, på boks eller fra frysedisk. Dette er gjeldende skikk over hele USA.

Lidelsens problem

Selv om fang og slipp påfører fisk lidelse, har ikke Berg problemer med å forsvare slikt fiske.

– Nesten alle fiskemetoder er bestialske – det er nå det første jeg må si. Dernest er det hevet over enhver tvil at fisk kan føle smerte.

– Men vi skal være forsiktig med å overføre våre egne følelser, og må forstå at fisk har et helt annet nervesystem enn oss.

– For eksempel ser vi at fisk som blir skadet i munnen av en fiskekrok, straks kan bite på en annen krok. Fisken blir altså ikke lammet av smerte, slik vi ville ha blitt, avslutter NTNUs ekspert på laksefisk.

Det er Direktoratet for naturforvaltning og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen som har ansvaret for forvaltning av villaks, og som derfor kan innføre fang og slipp-prinsippet i forvaltning av laksefisk.