Difor vil talane verte hugsa

Kva ord vel du når du som Noregs mektigaste mann skal tale til folket som alle på kvar sin måte har blitt råka av terror?

Forsking friskmelder kunstgras

I lang tid har ein lagt skulda for dei mange fotballskadane på kunstgraset. Nye forskingsfunn tyder på at kunstgras ikkje er skadeleg likevel.

Robotar får syn og samarbeidsevner

Nye løysingar vil gje industrirobotar menneskesyn og evna til å korrigere avvik, og vil som dei første av sin art lære å samarbeide. Dei skal lage flymotorar.