Fant 5400 år gammel steinalderpil

Arkeologer ved NTNU er i fyr og flamme etter funn av steinalderpiler som skal ha blitt brukt til reinsdyrsjakt for mellom 5400 og 5200 år siden. Funnet ble gjort på Storbreen på Dovrefjell, og skal være det eldste arkeologiske funnet fra en snøfonn i Skandinavia, skriver NRK Trøndelag på sin nettside.

– Et vakkert stykke arbeid, en av de flotteste pilene vi har, sier arkeolog Martin Callanan ved NTNU, som nylig publiserte en artikkel om snøfonn-funnene i tidsskriftet Antiquity.

Snøen har fungert som et svært godt element for konservering av gjenstander av tre, og mange pilspisser, pileskaft, buefragmenter og andre jaktredskap er tidligere funnet i snøfonner i Oppdalsområdet. Men det er først de siste årene at en har begynt å finne ting som går helt tilbake til steinalderen.

For bare noen år tilbake trodde arkeologer at de eldste gjenstandene man kunne finne i snøfonnene var rundt 2000 år gamle. Rundt 2006 begynte man å finne eldre ting, noe som tyder på at isen har blitt liggende svært mye lenger enn man trodde var mulig.

NTNU Vitenskapsmuseet leder et nasjonalt forskningsprosjekt, som er et samarbeid med dateringseksperter, glasiologer og eksperter på forvitring av tre på mikronivå, for å få mer kunnskap om snøfonnene og gjenstandene som ligger i fonnene. Callanan håper at det vil gi kunnskap man kan bruke når man planlegger hvordan funn fra landets smeltende snøfonner kan bli tatt vare på i fremtiden, skriver NRK.