Russisk matematiker tildeles Onsager-medaljen

Den 43 år gamle russeren og matematikeren Stanislav Smirnov holdt torsdag 03. oktober Onsager-forelesningen på NTNU. Smirnov har vunnet en rekke priser, og fikk også verdens fremste matematikkpris […]

Den 43 år gamle russeren og matematikeren Stanislav Smirnov holdt torsdag 03. oktober Onsager-forelesningen på NTNU. Smirnov har vunnet en rekke priser, og fikk også verdens fremste matematikkpris for yngre forskere, Fields-medaljen i 2010. I år ble han også tildelt Onsager-medaljen. Årets forelesning ble i år litt utenom det vanlige, da Smirnov jobber med samme felt som legendariske Lars Onsager. Den russiske matematikeren jobber til daglig ved Universitetene i Genève og St. Petersburg.

Forskningsfeltet til Smirnov ligger i grenselandet mellom matematikk og teoretisk fysikk, som er nært beslektet med Lars Onsagers arbeid med den såkalte Ising-modellen. Temaet han valgte å snakke om i foredraget var en historisk tilnærming til Ising-modellen, som ble løst av Onsager selv i 1944. Denne ble utviklet på 20-tallet, ut fra studier av faseoverganger innen fysikk.Smirnov trakk i sitt foredrag frem historiske perspektiver på noe som er forblitt et utløst problem.

Lars Onsager-forelesningen ved NTNU er en offentlig publisert forelesning holdt av en forsker av aller høyeste internasjonale anerkjennelse innen fagområdene kjemi, fysikk eller matematikk. Smirnov ble overrakt Onsager-medaljen av rektor Gunnar Bovim.Tidligere Onsager-forelesere inkluderer flere nobelprisvinnere. Onsager fikk Nobelprisen i kjemi 1968. Han ble også nominert til Nobelprisen i fysikk, og startet sin vitenskapelige karriere som student i kjemi ved det som da het NTH, og tok sin grad som sivilingeniør i fysikk i 1925. Han fortsatte å forskingen innen kjemi og fysikk, og hans mange og nøyaktige resultater skyldes ofte hans helt spesielle evner innen matematisk analyse.

Foto: Wikimedia Commons