Kan små pumpekraftverk bli mer lønnsomme?

Forskere ved NTNU skal se nærmere på småskala pumpekraftverk og muligheten for å bygge disse, på oppdrag fra bransjeorganisasjonen Energi Norge […]

Forskere ved NTNU skal se nærmere på småskala pumpekraftverk og muligheten for å bygge disse, på oppdrag fra bransjeorganisasjonen Energi Norge. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet å se på om småskala pumpekraftverk kan være mer lønnsomme enn store, fordi man da kan slippe å bygge mer nett. Disse kraftverkene skal ikke eksportere fleksibilitet, slik de norske pumpekrafttilhengerne til nå har hatt som visjon. I stedet skal pumpekraftverkene levere fleksibilitet i de lokale kraftnettene, skriver Teknisk Ukeblad. Bygging av mindre pumpeverk i kritiske nettsnitt vil bidra til stabilisering av nettet, og gi mulighet for lastutjevning. Kraftverkene kan bli på en størrelse på 10-25 MW.

Forskningen vil hovedsakelig skje i regi av Norsk vannkraftsenter ved NTNU, Sintef Energi og Høgskolen i Telemark, der forskerne vil modellere ulike systemløsninger for frekvsensomformere. Ulike design for den reversible turbinen vil bli utarbeidet for å se på virkningen av variabelt turtall og redusert behov for svinghjul. Det skal også utvikles en dynamisk analysemodell av pumpekraftverkenes driftsmodi og evne til nettstøtte. Totalt budsjett er 18 millioner kroner fordelt over 4 år. Forskningsrådet søkes om å betale halvparten, mens det søkes NFR og kraftbransjen via Energi Norge til å finansiere resten.